پروژه ها

نمونه 1

همه پروژه ها
دسته بندی موسسات
دسته بندی مجتمع اداری
دسته بندی هتل
دسته بندی شرکت ها
دسته بندی مراکز آموزشی
دسته بندی مجتمع تجاری
نمونه کار شماره 2

نمونه کار شماره 2

دسته بندی موسسات
نمونه کار شماره 3

نمونه کار شماره 3

دسته بندی مجتمع اداری
نمونه کار شماره 18

نمونه کار شماره 18

دسته بندی مجتمع اداری
نمونه کار شماره 6

نمونه کار شماره 6

دسته بندی هتل
نمونه کار شماره 7

نمونه کار شماره 7

دسته بندی شرکت ها
نمونه کار شماره 9

نمونه کار شماره 9

دسته بندی شرکت ها
نمونه کار شماره 11

نمونه کار شماره 11

دسته بندی مراکز آموزشی
نمونه کار شماره 12

نمونه کار شماره 12

دسته بندی مراکز آموزشی
نمونه کار شماره 5

نمونه کار شماره 5

دسته بندی موسسات
نمونه کار شماره 4

نمونه کار شماره 4

دسته بندی هتل
نمونه کار شماره 35

نمونه کار شماره 35

دسته بندی مجتمع تجاری

نمونه 2

همه پروژه ها
دسته بندی موسسات
دسته بندی مجتمع اداری
دسته بندی هتل
دسته بندی شرکت ها
دسته بندی مراکز آموزشی
دسته بندی مجتمع تجاری
نمونه کار شماره 2

نمونه کار شماره 2

دسته بندی موسسات
نمونه کار شماره 3

نمونه کار شماره 3

دسته بندی مجتمع اداری
نمونه کار شماره 18

نمونه کار شماره 18

دسته بندی مجتمع اداری
نمونه کار شماره 6

نمونه کار شماره 6

دسته بندی هتل
نمونه کار شماره 7

نمونه کار شماره 7

دسته بندی شرکت ها
نمونه کار شماره 9

نمونه کار شماره 9

دسته بندی شرکت ها
نمونه کار شماره 11

نمونه کار شماره 11

دسته بندی مراکز آموزشی
نمونه کار شماره 12

نمونه کار شماره 12

دسته بندی مراکز آموزشی
نمونه کار شماره 5

نمونه کار شماره 5

دسته بندی موسسات
نمونه کار شماره 4

نمونه کار شماره 4

دسته بندی هتل
نمونه کار شماره 35

نمونه کار شماره 35

دسته بندی مجتمع تجاری

نمونه 3

همه پروژه ها
دسته بندی موسسات
دسته بندی مجتمع اداری
دسته بندی هتل
دسته بندی شرکت ها
دسته بندی مراکز آموزشی
دسته بندی مجتمع تجاری
نمونه کار شماره 2

نمونه کار شماره 2

دسته بندی موسسات
نمونه کار شماره 3

نمونه کار شماره 3

دسته بندی مجتمع اداری
نمونه کار شماره 18

نمونه کار شماره 18

دسته بندی مجتمع اداری
نمونه کار شماره 6

نمونه کار شماره 6

دسته بندی هتل
نمونه کار شماره 7

نمونه کار شماره 7

دسته بندی شرکت ها
نمونه کار شماره 9

نمونه کار شماره 9

دسته بندی شرکت ها
نمونه کار شماره 11

نمونه کار شماره 11

دسته بندی مراکز آموزشی
نمونه کار شماره 12

نمونه کار شماره 12

دسته بندی مراکز آموزشی
نمونه کار شماره 5

نمونه کار شماره 5

دسته بندی موسسات
نمونه کار شماره 4

نمونه کار شماره 4

دسته بندی هتل
نمونه کار شماره 35

نمونه کار شماره 35

دسته بندی مجتمع تجاری
Bottom Logo

مجموعه صنایع ارتباطی برسام با دیدگاه مهندسی فروش و اجرا پروژه های بزرگ با کادری کاملا علمی در زمینه طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه های کابلی ، بیسیم ، سیستم های نظارت تصویری و همچنین تجهیز صفر تا صد هتل ها ، مجتمع های تجاری و اقامتی و برج های مسکونی تاسیس گردیده است . این شرکت با توان ، تجربه و سابقه مدیران و هیئت مدیره وارد عرصه بازار گردید و توانست در مدت کوتاهی جایگاه بسیار خوبی در بازار و پروژه های اجرایی بدست آورده است. در این گذر نمایندگی بزرگترین شرکت های توزیع کننده محصولات سخت افزاری از داخل وخارج ایران را به دست آورد .